Profil

2014
pdf Dodatok č.4
pdf Dohoda č. 2 § 50j
pdf Dohoda o elektronickom doručovaní
pdf Dohoda o podmienkach menších obecných služieb
pdf Dohoda o zabezpečení povinnej práce
pdf Dohovor o spolupráci
pdf Kúpno-predajná zmluva
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o poskytnutí auditórskych služieb
pdf Zmluva o poskytovaní služieb
2013
pdf Súhrna správa
20.12.2013
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme
06.12.2013
pdf Objednávka 93/2013
28.11.2013
pdf Návrh rozpočtu obce na rok 2014
pdf VZN_pes
pdf VZN_ubytovanie
pdf VZN_verejného priestranstva
pdf VZN_nehnutelnosti
pdf VZN_odpad
26.9.2013
pdf Faktúry
doc Objednávky
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie 2982013
pdf Zmluva o sponzorstve č.12013
pdf Zmluva o pripojení LEKOS
pdf Zmluva o sponzorstve č.22013
pdf Zmluva o sponzorstve č.32013
pdf Zmluva o sponzorstve č.42013
pdf Zmluva o sponzorstve č.52013
pdf Zmluva o sponzorstve č.62013
pdf Zmluva o sponzorstve č.72013
pdf Zmluva o sponzorstve č.82013
pdf Zmluva o sponzorstve č.92013
pdf Zmluva o sponzorstve č.102013
pdf Zmluva o sponzorstve č.112013
pdf Zmluva o sponzorstve č.122013
15.08.2013
pdf Faktúry
doc Objednávky
pdf Dohoda o poskytnutí dotácie č.1/2013
pdf Dohoda o spolupráci
pdf Komunál enerigie
pdf Kúpno predajná zmluva č.1/2013
pdf Mandátna zmluva č. 01/BGS/2013
pdf Nájomná zmluva č.1/2013
pdf Nájomná zmluva č.2/2013
pdf Nájomná zmluva č.3/2013
pdf Nájomná zmluva č.4/2013
pdf Nájomná zmluva č.5/2013
pdf Protokol o prijatí a odovzdaní služby
pdf Záväzná objednávka
pdf Zmluva o odohraní divadla
pdf Zmluva o poskytnutie dotácie MK-5332/2013/2.5
pdf Zmluva o poskytnutie dotácie č.1/2013
pdf Zmluva o poskytnutie dotácie č.2/2013
pdf Zmluva o pripojení
pdf Zmluva o spolupráci
pdf Zmluva o umeleckom výkone
26.07.2013
PDF Zmluva o splátkovom úvere
PDF Zmluva o dielo
PDF Zmluva o vinkulácii
PDF Dohoda o vyplňovacom práve
pdf Dodatok k zmluve o dielo č. 2_2011
Verejné obstarávanie
PDF Výsledok vyhodnotenia ponúk
pdf Stavba_Informácia §41_K
pdf Centrum kultúrnej spolupráce – objekt Kultúrny dom Ubľa

Anketa:

Idete voliť?

Počasie na Slovensku