Členovia samosprávy

Starostka obce, Mgr. Nadežda Sirková
Zástupca starostky, Jozef Fejsak
Poslanec, Vasiľ Čopák
Poslanec, Ján Bilčak
Poslanec, Ján Kučmaš
Poslankyňa, Oxana Fedorjaková
Poslankyňa, Mgr. Mária Karatníková
Poslankyňa, Zdena Ivanegová
Kontrolór obce, Ing. Ján Čornanič

Anketa:

Idete voliť?

Počasie na Slovensku