Členovia samosprávy

Starostka obce, Mgr. Nadežda Sirková
Zástupca starostky, Oxana Fedorjáková
Poslanec, Juraj Serej
Poslanec, Ján Bilčak
Poslanec, Jaroslav Marunič
Poslankyňa,Ing. Jitka Franduličová
Poslanec,Milan Seman
Poslankyňa, Zdena Ivanegová
Kontrolór obce, Ing. Jana Rosičová, PhD.

Anketa:

Idete voliť?

Počasie na Slovensku