Dok 2020

Individuálna výročná správa Obce Ubľa za rok 2019
pdf Individuálna výročná správa Obce Ubľa za rok 2019
Záverečný účet Obce Ubľa za rok 2019
pdf Záverečný účet obce Ubľa za rok 2019
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf verejná vyhláška
pdf verejná vyhláška 1
docx Oznámenie
pdf Oznámenie o nariadení na pracovisku OcÚ Ubľa nestránkových dní
pdf Oznámenie o uzatvorení, zastavenie prevádzky a vyučovacieho procesu v ZŠ s MŠ Ubľa
pdf Oznam v rusínskom jazyku
PDF Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok
pdf Oznam - obecný úrad bude pre verejnosť zatvorený
docx Informácie pre občanov - Klientské centrum OÚ Snina
Všeobecné záväzné nariadenia
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf VZN č. 2 /2019 o daniach z nehnuteľnosti
pdf všeobecné záväzné nariadenie Obce Ubľa č. 3/2019- komunálne odpady
pdf Všeobecné záväzné nariadenie Obce Ubľa č. 4/2019
Objednávky
pdf 1
pdf 2
pdf 3
pdf 4
Faktúry
pdf 1
pdf 2
pdf 3
pdf 4
Zmluvy
pdf dodatok č.1 k zmluve OTP Banka
pdf všeobecné zmluvné pod. k dodatku č. 1 k Zmluve OTP Bamka - 1 časť
pdf všeobecné zmluvné pod. k dodatku č. 1 k Zmluve OTP Bamka - 2 časť
pdf Zmluva pracovná zdravotná služba
pdf Dodatok č. 3 k zmluve č. 905424
pdf Dodatok č. 4 k zmluve VsVS
pdf Dodatok č. 12020
pdf Zmluva o splátkovom úvere - OTP Banka Slovensko a.s.
pdf Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke - OTP Banka Slovensko a.s.
pdf Potvrdenie o zverejnení zmluvy o splátkovom úvere - OTP Banka
pdf Potvrdenie o zverejnení zmluvy o vyplňovacom práve k bianko zmenke - OTP Banka
pdf Zmluva o právnom zastúpení
pdf dodatok č.1 k zmluve OTP Banka 500420006
pdf všeobecné úverové podmienky - OTP Banky Slovensko, a.s.
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov - LSE- Life Emergency, s.r.o.
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Ubľa 2020
Iné
pdf Pozvánka na OZ 10.02.2020
pdf Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby
docx Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
docx Vývoz jedlých olejov v roku 2020
doc Tabuľa publicity projektu Detské ihrisko
doc Tabuľa publicity projektu Detské ihrisko
pdf prerušenie distribúcie elektriny dňa 26.05.2020

Anketa:

Idete voliť?

Počasie na Slovensku